Atskats uz JFS 7-1

Pagājušo sestdien tika atklāta septītā JFS sezona ar tēmu “Mīts vai patiesība?”. Nodarbībā apskatījām, kā ar samērā vienkāršām fizikas zināšanām var novērtēt dažādu apgalvojumu patiesumu.

Nodarbība iesākās ar divām populārzinātniskajām lekcijām. Vienā no tām Ģirts Zāģeris apskatīja ainas no populārām filmām un pārliecinājās, vai fizikas likumi atļautu ko tādu mūsu pasaulē. Savukārt otrā nodarbībā Oskars Sjomkāns pieķērās nedaudz filozofiskākam fizikas apskatam.
Vēlāk sekoja praktiskais darbs, kurā pārbaudījām, vai kadrs no multfilmas “Up”, kurā tiek pacelta māja ar baloniem, ir fizikāli korekts. Mēs izmērījām, kādu svaru var pacelt viens balons, un novērtējām, cik spēka būtu nepieciešams mājas izraušanai no zemes. Tālāk pārbaudījām, vai novērtējums spēkam, kas nepieciešams pāļu izraušanai no zemes, ir gana pareizs – modelī tika pieņemts diezgan drosmīgs apgalvojums: zemi var uzskatīt par šķidrumu.
Visbeidzot padziļinātajā lekcijā profesors Ruvins Ferbers pastāstīja, kā savā laikā ir kļūdījušies fizikas lielākie dižgari, sākot no Senās Grieķijas laikiem, beidzot ar pavisam modernām kvantu fizikas idejām.
Bildes meklē šeit!