Atskats uz JFS 7-6

Iepriekšējā sestdienā Jauno Fiziķu Skola bija Šokējoši pievilcīga – skolēni plūda straumēm, lai noklausītos lekcijas par elektromagnētisma tēmām gan vieglākos, gan grūtākos izpildījumos. Populārzinātniskās lekcijas mums nodrošināja Virgīnija, Antra un Andris, sākot ar vienkāršākajiem stāstiem par to, kas ir strāva un kas – magnēts, beidzot ar sarunām par tik nopietnajiem Maksvela vienādojumiem.

Praktiskajā darbā likām elektroniem un magnētiskajam laukam kārtīgi pastrādāt un izveidojām paši savus elektromotoriņus, kas griežoties varēja pacelt kādu smagumu. Galvenais, ko sapratām – dažos darbos kārtīgums un simetrija ir efektīvāki par radošu nekārtību!

Pasākumu noslēdza profesors Ivars Driķis ar nedaudz teorētiskāku lekciju, apskatot magnetohidrodinamiku un Zemes magnētisko lauku. Bet nu jau esam sākuši gatavoties nākamajai nodarbībai – tiekamies pēc nepilna mēneša nodarbībā par fizikālu lielumu matemātisko modelēšanu!