Novembra nodarbībā pulcējāmies Zinātņu mājā uz mūsu trešo desmitās sezonas nodarbību par rotācijas fiziku!

Nodarbību par rotāciju šoreiz iegrieza Virgīnija ar stāstu par rotācijas raksturlielumiem, bet papildus impulsa momentu tai iedeva Kristiāns, pastāstot par dažādiem ar rotāciju saistītiem fenomeniem, Praktiskais darbs noritēja, ripinot dažādus objektus, bet par centrbēdzes un centrtieces lietām mums pastāstīja LU Magnētiskās Hidromehānikas laboratorijas pētnieks Dr. Linards Goldšteins, kurš arī savā darbā bieži vien saskaras ar dažādām rotācijas parādībām.


Bildes no nodarbības redzamas šeit, bet testu pareizās atbildes – šeit.
Tiekamies nākamajā nodarbībā (tiešām jau decembrī?), kad runāsim par astrofiziku!