Laiks lido vēja spārniem, un pagājušajā sestdienā, 9. decembrī, aizvadījām nu jau pēdējo šī semestra nodarbību. Nodarbībā “Iesildām prātus” runājām par termodinamiku, vairāk fokusējoties uz siltuma tematiku – skatījāmies no dažādām pusēm.

No vienas puses mums par siltumu pastāstīja Andris, pastāstot, kas siltums ir, kā tas var pārvietoties & kāda nozīme tam ir ikdienas procesos. Savukārt no otras – enerģētiskās – puses par siltumu mums lekciju sniedza Oskars, ieskatoties enerģijas terminā plašāk un pēc tam demonstrējot, kāda nozīme tieši termodinamikā ir vārdiem enerģija un entropija.

Praktiskajā daļā ar krāsaina ledus palīdzību novērojām skaistas konvektīvās parādības – redzējām, kā aukstais ūdens un siltais ūdens cirkulē gluži tāpat kā gaiss telpā un noteicām to, cik ļoti konvekcija ietekmē ledus kušanas ātrumu. Visbeidzot teorētiskajā daļā pie mums ciemojās Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas pētnieks Kristaps Bergfelds, kas līdzi bija paņēmis pat ierīci, ar ko var audzēt kristālus. Kristaps izstāstīja, kā siltumfizikālus aprēķinus veic praktiski un cik liela loma tam ir dažādos pielietojumos.

Šoreiz lekcijas bijāt klausījušies ļoti uzmanīgi, jo bija rekordliels desmitnieku skaits testos! Tā nebija vienīgā neierastā lieta – vēl dienu noslēdzām ar Prāta spēlēm par fiziku Skolu Kausa komandām, kas bija pirmais tāda veida notikums. Īpašs šautauts komandai “Karaliskā Gvarde”, kuri ieguva 45/50 punktiem mūsu prāta spēlēs!

Lūk, tā mums gāja šajā reizē, lai sniegoti un priecīgi svētki un tiekamies jau nākamā gada nodarbībā! :)