Pirmā janvāra nodarbība noritēja ļoti pamatīgi – pagājušajā sestdienā, 13. janvārī, runājām par būvfiziku! Nodarbības nosaukums “Pamatīga fizika” labi ieskicē to, kas tika stāstīts lekcijās, bet praktiskā daļa deva iespēju padomāt par pavisam reālām būvniecībā sastopamām problēmām.

Pirmo populārzinātnisko lekciju vadīja visas nodarbības galvenais – Valdis, kas mums pastāstīja, kā mājas var ierezonēt, un rādīja dažādus interesantus demonstrējumus (vai zinājāt, ka smiltis zemestrīču laikā uzvedas kā plūstošās smiltis un var “apēst” visu, kas uz tām stāv?!), bet Jānis pastāstīja kaut ko vairāk par siltuma un mitruma plūsmām sienās.
Praktiskajā daļā pārbaudījām Valda stāstīto un meklējām risinājumu zemestrīču problēmām. Izrādās, ka ja augstām mājām augšējā daļā pieliek balastu, tad tās vairs ar zemestrīces svārstībām tik labi nevar iesvārstīt! Bet no estētiskā viedokļa skatoties, no koka iesmiņiem tapa ļoti cienījami torņi un pilis. Gala lekciju mums sniedza profesors no Rīgas Tehniskās Universitātes būvniekiem, kam ļoti tuva tēma ir betons – Juris Biršs. Uzzinājām par ļoti daudz tipiskām būvnieku pieļautām kļūdām, kas tieši saistītas ar Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un dažādiem to risinājumiem.
Kopumā ļoti interesanta lekcija gan no fizikas viedokļa, gan arī pārdomas raisoša tiem, kas apsver turpmāku karjeru būvinženierijas jomā. Lūk, tā mums gāja šajā reizē, tiksimies ar jums februārī, kad runāsim un darbosimies par un ap elektroniku!