Atskatīsimies uz to, kā oktobrī siltā rudens dienā Jauno Fiziķu skola pētīja ļoti aukstu fiziku nodarbībā “Viss būs 0K”.

Pirmajā populārzinātniskajā lekcijā Virgīnija stāstīja par to, kāda fizika slēpjas zem klasiski pilsētas svētkos un citos pasākumos rādītajiem eksperimentiem ar šķidro slāpekli, kā arī par to, kā sašķidrina gāzes, bet otrajā lekcijā Antra Gaile ar skolēniem apsprieda supravadīšanas un supraplūstamības fenomenus, apskatot gan fiziku, kas to izraisa, gan arī pielietojamības iespējas.

Praktiskajā darbā šajā reizē mēģinājām izmērīt, kur tad temperatūru skalā īsti ir absolūtā nulle, un tie, kas darbu pabeidza naski, dabūja pamēģināt kondensēt šķidru skābekli un to aizdedzināt.

Nodarbība noslēdzās īsteni grandiozi – ar profesora Vjačeslava Kaščejeva lekciju par Bozes-Einšteina kondensātu, kas sajūsmināja klausītājus tik tālu, ka atskaišu lapās viņi profesoram lika sešiniekus no piecām ballēm. Turklāt ciemos laimīgas sagadīšanās pēc bija atbraucis arī pārstāvis no CERN, kas pastāstīja skolēniem par karjeras iespējām pēc skolas beigšanas.

Uz tikšanos jau nākamajā reizē – 10. novembrī runāsim par nanozinātni!