Janvāra nodarbība ir aizplūdusi, un laiks atskatīties, ko mēs tur darījām – šajā reizē runa bija par plūstošiem šķidrumiem jeb “Šķidrodinamiku”!

Lāsma savā populārzinātniskajā lekcijās izklāstīja visu par šķidrumu dažādajām īpašībām – viskozitāti, spraigumu utt., bet Andris pievērsās laminārām un turbulentām plūsmām – abas ir tēmas, kas klasiski skolas vielā vai nu netiek pieminētas nemaz, vai tikai nedaudz, bet kam ir ļoti liela praktiska nozīme ikdienas dzīvē.

Praktiskajā darbā izveidojām ierīci, ar kuru nomērīt plūsmas ātrumu caurulē un ar iekrāsota ūdens palīdzību novērojām, pie kādiem ātrumiem notiek plūsmas pāreja no lamināras uz turbulentu, vārdu sakot – lējām ūdeni. Savukārt noslēdzošajā lekcijā Jānis Cīmurs pastāstīja, kā ar Bernulli likuma palīdzību risināt dažādus uzdevumus, kas ietver sevī šķidrumu plūsmu. Runā, ka dažiem klausītājiem tas esot palīdzējis labāk uzrakstīt fizikas olimpiādi!

Uz tikšanos jau nākamajā nodarbībā – 9. februārī jau jaunajās Zinātņu mājas telpās Torņakalnā gaidīsim jūs uz nodarbību par Matemātisko Fiziku!