Atklājam Jauno Fiziķu Skolas desmitās sezonas otrā semestra kalendāru

  • 18. janvāris – elektronika
  • 15. februāris – skaņa un akustika
  • 7. marts – materiālu fizika
  • 17. aprīlis
  • 9. maijs