Atklājam Jauno Fiziķu Skolas desmitās sezonas pirmā semestra kalendāru:

14. septembris – 5G un elektromagnētiskie viļņi
5. oktobris – klimata fizika 
9. novembris – rotācijas fizika
14. decembris – kosmoloģija