JFS 11-9 “Elementāri!” par elementārdaļiņu fiziku

Nu re, kalendārā jau maijs – tas nozīmē, ka briest pēdējā sezonas nodarbība. Saldo ēdienu esam atstājuši nobeigumam – 15. maijā satiksimies nodarbībā “Elementāri”, kurā aprunāsimies par elementārdaļiņām. Lekcijās dzirdēsim gan to, kā CERNā notiek pētniecība par mūsu Visuma mazākajiem ķieģelīšiem, gan arī teorētiskākus apsvērumus par to, kā mēs vispār kaut ko varam izdomāt par Visuma pamatiem – un kas vispār ir bozons, fermions, kvarks, leptons .. ? Šos biedējošos vārdus šajā nodarbībā padarīsim saprotamus! Lai piedalītos, aizpildi anketu: https://ej.uz/elementarfizika

BET! Lielais pārsteigums ir paglabāts uz Q&A sesiju, jo esam uzaicinājuši piedalīties Džefu Vīneru, kurš strādā CERNā un runās ar mums pa tiešo no Šveices! Q&A, protams, tāpēc notiks angliski. Lūk apraksts par Džefu (zemāk latviski):

Jeff Wiener is a staff scientist, managing CERN’s national and international teacher programmes and conducting physics education research with high school teachers and students. Besides, he is investigating how best to use medical applications of particle physics as a tool for science diplomacy in low- and middle-income countries.Jeff obtained his PhD in physics through the Austrian Doctorate Programme at CERN in cooperation with the University of Vienna. In the past, he worked as a high school physics teacher in Austria, and frequently volunteered at an orphanage in Cambodia. Aside from his postdoctoral research projects and the coordination of CERN’s Teacher Programmes, Jeff is a highly active conférencier and guide, who has introduced thousands of students and teachers to the fascinating world of high energy physics.

Džefs Vīners ir zinātnieks, kas menedžē CERN nacionālās un starptautiskās skolotāju programmas un nodarbojas ar fizikas didaktikas pētniecību vidusskolas un studiju kontekstā. Džefs pēta, kā daļiņu fizikas pielietojums medicīnā var kalpot kā instruments zinātnes apguvei zemu un vidēju ienākumu valstīs.Džefs ir ieguvis doktora grādu fizikā caur austriešu doktora programmu CERNā sadarbībā ar Vīnes universitāti. Džefs ir strādājis par vidusskolas skolotāju Austrijā, kā arī ir brīvprātīgi strādājis audžunamā Kambodžā. Paralēli saviem pēcdoktorantūras pētījumiem un skolotāju programmu koordinēšanai CERNā, Džefs ir ļoti aktīvs publiskais runātājs un gids, kurš ir ievadījis fascinējošajā daļiņu fizikas pasaulē tūkstošiem skolēnus un skolotājus.

Gatavo visus savus jautājumus Džefam, aizpildi anketu – un tiekamies piecpadsmitajā uz sezonas noslēgumu :)

Tiekamies!

Nodarbības plāns būs šāds:

10:00 – 10:10 Ievads, atklāšanas uzruna
10:10 – 10:40 Pirmā populārzinātniskā lekcija
10:45 – 11:15 Otrā populārzinātniskā lekcija
11:20 – 11:50 Trešā populārzinātniskā lekcija
12:10 – 13:10 Praktiskais uzdevums
13:30 – 13:45 Viktorīna (ar balvām!)
13:45 – 14:15 Q&A sesija ar Džefu Vīneru
14:20 – 14:30 Nodarbības noslēgums

Tiekamies!