JFS 11 – nākamajā septembrī!

Sezonu esam noslēguši, tāpēc tagad iesim vasaras miegā un lēnām gatavosim idejas vienpadsmitajai sezonai :)

Tipiskas nodarbības plāns, ja apsver nākt uz JFS, bet nezini, kā tas pie mums notiek:

no 9:30 – reģistrācija
10:00 – ievads
10:20 – 1. populārzinātniskā lekcija
11:00 – 2. populārzinātniskā lekcija
11:40 – pusdienu pārtraukums
12:10 – praktiskais darbs
13:30 – īss pārtraukums
13:45 – padziļinātā lekcija
14:45 – nobeigums