Nākamā nodarbība

JFS 9-5 “Šķidrodinamika” par hidrodinamiku

Atvilkuši elpu pa svētkiem gadu mijā, metamies atkal jaunā darbu jūklī! Šoreiz gadu iesāksim ar hidrodinamikas tematiku nodarbībā “Šķidrodinamika”, kas notiks 12. janvārī vēl pagaidām ierastajā vietā un laikā Zeļļu ielā 25 10:00. Februārī gan jālasa ziņas uzmanīgi, jo nodarbības varētu notikt jaunajā LU kompleksā Torņakalnā :)

Nodarbībā aplūkosim, kā tad fiziķi apraksta šķidrumus un gāzes kā plūstošu vidi. Sapratīsim, ka tas ir visai sarežģīti, un tāpēc ir svarīgi izdalīt dažādus plūsmu režīmus – lamināru un turbulentu; noskaidrosim, ko tas nozīmē tīri konceptuāli un arī kā tas ietekmē cilvēkus praktiski, ja tie grib, piemēram, būvēt lidmašīnas.

Lai piedalītos nodarbībā, nepieciešams tai reģistrēties. Kā pēdējās nodarbībās pierasts, ievācam arī e-pasta adreses un īsi pirms nodarbības sūtām atgādinājumu, kā arī vajadzības gadījumā varam komunicēt ar jums.

Tiekamies! :)

Nodarbības plāns:

10:00 – ievads
10:20 – 1. populārzinātniskā lekcija
11:00 – 2. populārzinātniskā lekcija
11:40 – pusdienu pārtraukums
12:10 – praktiskais darbs
13:30 – īss pārtraukums
13:45 – padziļinātā lekcija
14:45 – nobeigums