Novembra nodarbībā pulcējāmies Zinātņu mājā uz mūsu trešo desmitās sezonas nodarbību par rotācijas fiziku!

Nodarbību par rotāciju šoreiz iegrieza Virgīnija ar stāstu par rotācijas raksturlielumiem, bet papildus impulsa momentu tai iedeva Kristiāns, pastāstot par dažādiem ar rotāciju saistītiem fenomeniem, Praktiskais darbs noritēja, ripinot dažādus objektus, bet par centrbēdzes un centrtieces lietām mums pastāstīja LU Magnētiskās Hidromehānikas laboratorijas pētnieks Dr. Linards Goldšteins, kurš arī savā darbā bieži vien saskaras ar dažādām rotācijas parādībām.


Dienas noslēgumā Jauno Fiziķu Skolā viesojās arī pārstāvji no LU Cietvielu Fizikas institūta – Optisko Materiālu laboratorija šobrīd Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekta ietvaros sadarbojas ar Bayereuth Universitāti Vācijā, Biomateriālu grupu, kuras pētījumi ietver dažādus jaunus polimēru biomateriālus, kā arī polimēru šūnu struktūras ar papildinātām funkcionalitātēm. Īpaša uzmanība tiek pievērsta uz stimuliem reaģējošu polimēru un hidrogēlu 4D drukāšanai, 4D drukāts materiāls ir 3D struktūra, kas ir spējīga kaut kādā veidā reaģēt uz ārējiem stimuliem. Kā izejmateriāli tiek izmantoti vissvarīgākie bioloģiski noārdāmie polimēri, kurus plaši izmanto audu inženierijā, piemēram, želatīnu, alginātu un hialuronskābi.


Dienas noslēgumā Jauno Fiziķu Skolā viesojās arī pārstāvji no LU Cietvielu Fizikas institūta – Optisko Materiālu laboratorija šobrīd Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekta ietvaros sadarbojas ar Bayereuth Universitāti Vācijā, Biomateriālu grupu, kuras pētījumi ietver dažādus jaunus polimēru biomateriālus, kā arī polimēru šūnu struktūras ar papildinātām funkcionalitātēm. Īpaša uzmanība tiek pievērsta uz stimuliem reaģējošu polimēru un hidrogēlu 4D drukāšanai, 4D drukāts materiāls ir 3D struktūra, kas ir spējīga kaut kādā veidā reaģēt uz ārējiem stimuliem. Kā izejmateriāli tiek izmantoti vissvarīgākie bioloģiski noārdāmie polimēri, kurus plaši izmanto audu inženierijā, piemēram, želatīnu, alginātu un hialuronskābi.

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.