JFS 13. sezonas kalendārs

Pirmā semestra nodarbību tēmas un datumi:

  1. septembris - CERN
  1. oktobris - Elektronika
  1. novembris - Krāsu fizika
  1. decembris - Hidrodinamika

Otrā semestra nodarbību tēmas un datumi:

  1. janvāris - Inženierzinātnes
  1. februāris - Kulinārā fizika
  1. marts - Optika
  1. aprīlis - Kvantu fizika
  1. maijs