Jauno Fiziķu skola ir bezmaksas nodarbības vidusskolēniem, kas norisinās reizi mēnesī Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātē.

Nodarbības sastāv no četrām daļām:

  • divām populārzinātniskām lekcijām, ko vada fizikas studenti
  • praktiskās daļas, kurā skolēni paši savām rokām izpētīs kādu fizikas likumu, veicot eksperimentu
  • teorētiskās daļas, kurā par fiziku pastāstīs kāds fakultātes pasniedzējs vai fiziķis, kas savu karjeru ir attīstījis konkrētajā fizikas jomā

Nodarbības var apmeklēt jebkurš, neskatoties uz fizikas atzīmēm skolā vai iepriekš apgūtā, ir tikai pirms tam jāpiesakās, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu.